Herbalife Nutrition Bağımsız Distribütörü: CEMALETTIN KOKEN

Üye Gizlilik Politikası

Son güncelleme tarihi [28.09.2020]

Bu Üye Gizlilik Politikası, bağımsız bir Herbalife üyesi olarak tarafımın, müşterilerim, potansiyel müşterilerim ve internet sitesi ile uygulamaları ziyaret edenler hakkında toplayacağım türdeki bilgileri ve bu bilgileri kullanma amaçlarımı belirler. İşbu politikadaki değişiklikler bu sitede paylaşılacaktır. Lütfen bu Politikanın, kişisel bilgilerinize ilişkin faaliyetlerim ile ilgili olarak GoHerbalife.com ve HerbalifeGO dahil olmak üzere yalnızca yayımlandığı ve müşteri ile birebir iletişim kurulan web sitesi ile uygulamalar bakımından uygulanacağını dikkate alınız. Bu bilgiler açısından veri sorumlusu benim. Web sitesi ve/veya uygulamada yayımlanan iletişim bilgilerini kullanarak tarafıma ulaşabilirsiniz.

Bu Üye Gizlilik Politikası, verilerin Herbalife International of America, Inc ve onun bağlı ortaklıkları (toplu olarak “Herbalife”) tarafından toplanması veya kullanımına uygulanmaz. Lütfen Herbalife’ın da belli konular bakımından veri sorumlusu olduğunu ve web sitesi üzerinden cihazınız ve çerezler ile diğer izleme teknolojilerinden elde edilenler de dahil olmak üzere hakkınızda veri topladığını dikkate alınız. Bu veriler, web sitesinin alt kısmında bulunan Herbalife Gizlilik Politikası bağlantısı üzerinden erişebileceğiniz Herbalife Gizlilik Politikası'na uygun olarak kullanılır.

Bu websitesi aracılığıyla hakkımdaki hangi veriler toplanabilir?

Örneğin Herbalife ürünleri hakkında bilgi istemek için bir form doldurduğunuzda veya web sitesinden bir alım yapmak için bilgilerinizi girdiğinizde, isminiz ve adresiniz gibi verileri doğrudan sizden elde edebilirim.

Bu verilerin toplanmasına ilişkin meşru ticari amaç nedir?

Bu web sitesi aracılığıyla kişisel verileri çeşitli sebeplerden ötürü topluyorum:

• Sizinle yapılacak sözleşmenin hazırlanması ve ifa edilmesi, örneğin:
• Ürün siparişlerini işleme koymak
• Ürünlerinizin teslimat sürecini düzenlemek veya teslimatı sağlamak
• Size danışmanlık ve takip hizmetleri sunmak
• Ürünlerin geri alınması veya garanti taleplerinin yönetilmesi
• Ödemelerin yapılması
• Yasal yükümlülüklerimi yerine getirmek için, örneğin:
• Muhasebe ve vergilere ilişkin konular;
• Ürün geri çağırma işlemlerini gerçekleştirmek; ve
• Yetkili kamu kurumları ve adli makamlar tarafından yöneltilen bilgi taleplerine yanıt vermek.
• Meşru ticari amaçları için, örneğin için, örneğin:
• Herbalife satış ve pazarlama planı kapsamındaki yükümlülükler dahil olmak üzere Herbalife'a karşı yükümlülüklerimi yerine getirebilmek
• Yaşayabileceğiniz her türlü sorunu çözebilmek
• Size verdiğim hizmetleri geliştirebilmek ve bu hizmetlerin bütünlük ve güvenliğini korumak
• Kalite kontrollerini gerçekleştirmek
• Herbalife’ın Bağımsız Üye Davranış Kurallarını uygulayabilmek, haklarımı veya Herbalife’ın haklarını kullanabilmek
• Sahip olabileceğim herhangi bir yasal hak açısından savunma düzenleyebilmek
• Size Herbalife’ın ürünleri, hizmetlerim ve özel tekliflerimiz hakkında bilgi ve reklam sunmak.

• Rızanıza dayanarak:

• Herbalife® ürün önerilerinde bulunabilmek, süreci kontrol etmek ve şahsınıza uyarlanmış tavsiyelerde bulunabilmek için gerekli olan ilgili sağlık verilerini toplamak için
• Herbalife® ürün ve hizmetlerinin ve ilgili ürün ve hizmetlerin pazarlanması ile bağlantılı olarak e-posta adresinizi veya telefon numaranızı kullanmak için

Tarafıma web sitesi ve/veya uygulamada yer alan iletişim bilgilerim aracılığıyla bilgi vermek suretiyle veya pazarlama iletişimi sırasında sağlayacağım dışında kalma (opt-out) talimatlarını takip ederek, herhangi bir zaman rızanızı geri alabilirsiniz.

Ne kadar süreyle bu bilgileri elimde bulunduracağım?

Bilgilerinizi yalnızca, bu bilgilerin toplanış amacının gerektirdiği süre ile yasalarda öngörülen sürelerden hangisi daha uzun ise o süreyle elimde bulunduracağım. Kesin süre, bilgilerin hangi amaçla kullanıldığına bağlıdır.

Bilgileriniz hem fiziksel hem de teknik önlemlerin birleşimiyle korunan güvenli bir ortamda saklamaktadır. Sitelerdeki açık gruplar ve forumlarda veya üçüncü taraf platformlarda kendi isteğinizle sağladığınız bilgiler dışındaki bilgiler kamuya açık değildir.

• Saklanan kişisel bilgilerinizi nasıl değiştirebileceğinizi veya güncelleyebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki ''Saklanan kişisel verilere ilişkin haklarım neler?'' başlıklı soruya bakınız.

Kişisel bilgilerinizi kiminle paylaşırım?

İlgili kişisel bilgiler aşağıdakilerle paylaşılacaktır:

• Ürün siparişlerini yerine getirmek, işleri ve web sitesini yönetmek, kalite kontrollerini gerçekleştirmek, ilgili yasal mevzuatla uyumu sağlamak, satış ve pazarlama planının yönetimi amacıyla Herbalife ile
• Muhasebeci ve vergi danışmanları gibi profesyonel danışmanlarım ile
• Herbalife işlerimi yürütmek amacıyla tarafıma yardım eden diğer tedarikçiler ve iş ortakları ile
• Lojistik servis sağlayıcıları ile
• Herbalife satış ve pazarlama planı altında diğer Herbalife üyeleri ile
• Kanunların gerektirdiği ya da yetkili üçüncü taraf denetçilerine veya resmi makamlara yapılan açıklamalar dahil olmak üzere, mahkeme celbi, hukuki işlem veya benzeri hukuki veya adli süreç veya tahkim kurallarına uymak veya dolandırıcılığı soruşturmak veya önlemek için gerekli olan diğer taraflar ile

Herbalife, onlara sağladığım bilgileri, gizlilik politikası ile uyum içerisinde kullanacaktır. Daha fazlasını öğrenmek için lütfen web sitesinin en altında yer alan Herbalife Gizlilik Politikası linkini ziyaret edin.

Saklanan kişisel verilere ilişkin haklarınız nelerdir?

Türkiye Veri Koruma Mevzuatı kapsamında, kişisel bilgilerinize ilişkin çeşitli haklarınız vardır. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b)Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafları bilme;
e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme;
f) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinde belirtilen koşullar kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme;
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep etme;
h) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu politika ve uygulamalarım hakkında ek sorularınız veya kişisel bilgilerinizi kullanmam hakkında şikayetiniz varsa, lütfen websitesinde yer alan iletişim bilgilerinden bana ulaşın.

Ticari Elektronik iletiler Hakkında

Rıza vermeniz halinde, Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği sınırlar dahilinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta), Herbalife’ın ürün ve hizmetleri için güncellemeler ve teklifler sunabilirim.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmama yardımcı olmak amacıyla tarafıma verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi, sizin istek ve taleplerinizle sınırlı olması kaydıyla kullanabilir ve işleyebilirim. E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. E-posta veya SMS aracılığıyla reklam almak istemiyorsanız, bu mesajlara ilişkin onayınızı iptal edebilirsiniz.

Bilgileri nasıl aktaracağım?

Kişisel bilgilerinizi, her zaman geri alabileceğiniz spesifik, bilgilendirilmiş ve doğrulayıcı rızanıza dayanması hali hariç olmak üzere, Türkiye dışına aktarmayacağım.

Ancak, Herbalife, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi, kişisel verilerinizin işlenmesi, kaydedilmesi veya global veri işleme sistemlerinde tutulması için yurt dışındaki grup şirketleri, iştirakleri, hissedarları veya bağımsız tüzel kişi statüsündeki global şirketlerinin yanı sıra gizlilik yükümlülüğü kapsamında hizmet alınan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara, Herbalife’ın sizin adınıza hizmet aldığı diğer şirketlere, seçilen Herbalife üyelerine, yasaların gerektirdiği diğer taraflara, kurumsal işlemlerde yer alan diğer taraflara ve Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen diğer kişilere kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

Bu politikanın güncellendiğinden nasıl haberim olacak?

Gizlilik mevzuatı, ilkeler ve içtihat devamlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, zaman zaman bu politikada değişiklikler söz konusu olabilecektir. Bu politikanın en son halinden haberdar olmak için web sitemizi periyodik olarak ziyaret etmenizi öneririm.

Benimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Web sitesi ve/veya uygulamada yer alan iletişim bilgilerini kullanarak benimle iletişime geçebilirsiniz.